Aerifikace

Aerifikace neboli provzdušnění půdního profilu je větší regenerační zásah. Cílem je provzdušnit zhutnělý půdní profil, aby se ke kořenům dostal vzduch, živiny a voda.

Aerifikace se provádí buď plnými hroty i několikrát za sezonu nebo dutými hroty jednou nebo dvakrát za sezonu. Vždy záleží na půdním profilu a aktuálním stavu trávníku. Po propíchání je důležité dostat ke kořenům hnojivo nebo půdní vylepšovače. Pro lepší provzdušnění půdy je zásadní po aerifikaci trávník zapískovat. Používá se písek bílý křemičitý z pískoven Provodín nebo Střeleč

Provádí se především u intenzivně využívaných trávníků, které jsou vystaveny sešlapování – na jaře a na konci léta.

  • Výrazně snižuje zhutnění půdy
  • Zlepšuje příjem živin